Skip navigation

SMARTAGRIHUB

POJĎME UDĚLAT ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ CHYTŘEJŠÍ, UDRŽITELNÉ A KONKURENCESCHOPNÉ

Novinky a informace

Nejnovější příspěvky na blogu

VIDEO - Webinar: Asymmetric MapWhiteBoard as a Disruptive Technology for Agriculture Advisory Services with practical demo
Oct. 4, 2022, 3:16 p.m. • Petr Uhlíř

Read more »
Remote Sensing for Future Food Security and Sustainable Agriculture: Part II
Oct. 4, 2022, 3:16 p.m. • Petr Uhlíř

https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/1NL767YTZ0 REMOTE SENSING - PDF 66KB

Read more »
Crop Detection Using Time Series of Sentinel-2 and Sentinel-1 and Existing Land Parcel Information Systems
Sept. 22, 2022, 11:37 a.m. • Petr Uhlíř

Satellite crop detection technologies are focused on the detection of different types of crops in fields. The information of crop-type area is more useful for food security than the earlier phenolog...

Read more »

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Výnosový Potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

Zobrazit Výnosový Potenciál

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Zobrazit Eroze

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů.

Zobrazit Vodu

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Zobrazit půdu

AGRIHUB, ČLEN SMARTAGRIHUBS

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.