Skip navigation

Atlas příkladů dobré praxe

Webový mapový katalog osvědčených praktik užívaných v zemědělské výrobě.

23. září 2022 17:30 • František Zadražil

Evropa má obrovský potenciál optimalizace dodávky biomasy do inovativních biologických procesů a produktů. Jednou z výzkumných aktivit, které se tou to oblastí zabývají v rámci H2020, je projekt E...

Regionální speciality

Portál nabízející zákazníkům především v pošumavském regionu kvalitní a čerstvou produkci od místních farmářů, pekařů, včelařů a dalších výrobců potravin.

23. září 2022 18:22 • František Zadražil

E-shop, který vznikl ve spolupráci firem Úhlava, o.p.s., Šumavaprodukt s.r.o. a Wirellessinfo. Všechny společnosti se dlouhodobě zabývají problematikou lokálních potravin a rozvojem regionu.  Spol...

Field Calc

Aplikace pro dynamický výpočet management zón zemědělských pozemků

4. října 2022 16:09 • František Zadražil

Vývoj vegetace ze satelitních dat

Tato mapová aplikace slouží zemědělským podnikům, jednotlivým zemědělcům a odborné veřejnosti lépe porozumět aktuálnímu stavu a vývoji vegetace na poli.

23. září 2022 18:42 • František Zadražil

Tato mapová aplikace slouží zemědělským podnikům, jednotlivým zemědělcům a odborné veřejnosti lépe porozumět aktuálnímu stavu a vývoji vegetace na poli. Výstupy z aplikace jsou využitelné i ve fina...

Vegetační indexy

Přehled nejběžnějších vegetačních indexů

3. října 2022 18:08 • František Zadražil

Normalizovaný vegetační index (NDVI) Normalized Difference Vegetation Index K rozpoznání vegetace a určení jeho zdravotního stavu (množství biomasy) slouží index...

Projekt Rostěnice

Vizualizace geografických dat v 3D, která pomáhá zemědělcům k lepšímu pochopení využití půdy. Lze sledovat vztah mezi výnosností a topografií polí, svažitostí či orientací včetně indexu půdní vlhkosti.

23. září 2022 18:17 • František Zadražil

Tato aplikace vizualizuje geografická data ve 3D prostředí, což může pomoci zemědělci lépe porozumět vývoji vegetace na svém poli. Aplikace umožňuje prozkoumat vztah výnosového potenciálu k topogra...

Agroklimatické faktory ČR

17. dubna 2023 12:45 • František Zadražil

Otevřít aplikaci Tato webová mapová aplikace zobrazuje vybrané agroklimatické faktory pro roky 2009 až 2019 vypočtené jako klouzavé průměry z předchozích 5-ti let. K jednotlivým fakt...

Mapové kompozice

28. dubna 2023 15:20 • Petr Uhlíř

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy! K dispozici jsou mapy eroze ČR, vodních toků, typů...