Skip navigation

| František Zadražil

Normalizovaný vegetační index (NDVI)
Normalized Difference Vegetation Index

K rozpoznání vegetace a určení jeho zdravotního stavu (množství biomasy) slouží index NDVI. Jde o empirický vzorec, který byl vytvořen pro odlišení zeleně od ostatních druhů povrchu na základě odrazivých vlastností vegetace.

Index zpracování půdy (NDTI)
Normalized Difference Tillage Index

NDTI vyjadřuje podíl zpracovanosti zemědělské půdy měřením rozdílů dvou krátkovlnných infračervených satelitních pásem (Short Wave Infrared - SWIR). Existuje několik indexů, které posuzují množství pokryvu rostlinnými zbytky a intenzitu zpracování půdy. Ve většině případů je právě NDTI nejlepší volbou pro odhad pokrytí půdy zbytky plodin.

Vylepšený vegetační index (EVI)
Enhanced vegetation index

EVI je pokročilý vegetační index, který prokazuje větší citlivost na biomasu, atmosférické pozadí a stav půdy.

Normalizovaný index RE spektra (NDRE)
Normalized Difference Red Edge Index

NDRE je vegetační index citlivý na obsah chlorofylu v listech. Tento index je vhodný pro vzrostlou vegetaci nebo pro rostliny připravené na sklizeň.

Normalizovaný vodní index (NDWI)
Normalized Difference Water Index

NDWI může odkazovat na dva různé indexy, které byly odvozeny v rámci dálkového průzkumu země a jsou vztaženy k vodě.

Radarový vegetační index (RVI)
Radar Vegetation Index

RVI se používá pro monitorování vzrůstu plodin. Hodnoty indexu se zvyšují spolu se vzrůstem vegetace.

Porovnání indexů
Porovnání jednotlivých spektrálních indexů

Využijte posuvník mapy pro srovnání různých indexů.