Skip navigation

Co je to EVI (Enhanced Vegetation Index) ?
EVI je pokročilý vegetační index, který prokazuje větší citlivost na biomasu, atmosférické pozadí a stav půdy. Je považován za modifikovanou variantu indexu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) s větším potenciálem na monitoring vegetace pomocí korekce všech externích vlivů. Vegetační indexy jsou počítány z bilaterální odrazivosti povrchu, který byl zakryt oblačností, smogem, aerosoly, stíny oblačnosti, atd.

EVI nabývá hodnost od 0 do 1. Hodnoty blíže 1 představují zdravou vegetaci a naopak hodnoty blíže 0 vegetaci nezdravou. V nedávnu EVI prokázal svou efektivitu v detekci změn ve vegetaci a odvozování biofyzikálních charakteristik vegetačního překryvu v určitých oblastech. Velmi světlé oblasti (jako oblačnost nebo bílé budovy) spolu s temnými (voda) mohou mít za následek anomálie ve výsledném zobrazení EVI.


Jak probíhá výpočet EVI?
EVI využívá modré, červené a NIR (Near-infrared) spektrum. Využívá hodnotu "L" (canopy background adjustment), což je úprava, která určuje nelineární přenos NIR a červeného záření (R) skrze vegetaci. "C" jsou pak koeficienty atmosférického odporu.

Tato vylepšení oproti NDVI umožňují výpočet ve formě poměru mezi hodnotami R a NIR, zatímco se redukují atmosférické šumy a ve většině případů také saturace.

EVI se vypočte podle následujícího vzorce:

EVI = G * ((NIR - R) / (NIR + C1 * R – C2 * B + L)
EVI (Sentinel 2) = 2.5 * ((B8 – B4) / (B8 + 6 * B4 – 7.5 * B2 + 1)).
EVI (Landsat 8) = 2.5 * ((B5 – B4) / (B5 + 6 * B4 – 7.5 * B2 + 1)).
EVI (Landsat 4-7) = 2.5 * ((B4 – B3) / (B4 + 6 * B3 – 7.5 * B1 + 1)).

EVI_legend.original

References:

Ukázka využití EVI, farma Rostěnice