Skip navigation

POJĎME UDĚLAT ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ CHYTŘEJŠÍ, UDRŽITELNÉ
A KONKURENCESCHOPNÉ

slide_icons

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0 

Ukážeme vám jak na to.

Novinky a informace

Nejnovější příspěvky na blogu

Data Spaces: Agriculture - 27.6. online
23. června 2023 • Petr Uhlíř

Datové prostory: Zemědělství 27. června, 10:50 - 12:10 | Angličtina https://www.dataweek.de/en/2023-06-27/Room260.html#10:50 Závěrečné prezentace naplánované na toto zemědělské zasedán...

Read more »
PREPSOIL workshop – Regionální potřeby půdy
18. května 2023 13:11 • František Zadražil

Termín konání workshopu: 19. 5. 2023 od 10:00 do 16:00 hod Místo konání akce: Kavárna „Kafíčko“ Havlíčkovo nám. 256/11, 591 01 Žďár nad Sázavou “ Kafíčko Coffee House „ Společnost „LESPROJ...

Read more »
VIDEO - Webinar: Asymmetric MapWhiteBoard as a Disruptive Technology for Agriculture Advisory Services with practical demo
4. října 2022 21:16 • Petr Uhlíř

Read more »

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Výnosový Potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

Zobrazit Výnosový Potenciál

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Zobrazit Eroze

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů.

Zobrazit Vodu

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Zobrazit půdu

AGRIHUB, ČLEN SMARTAGRIHUBS

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.