Skip navigation
Agroklimatické faktory na Vysočině

Kompozice zobrazuje vybrané agroklimatické faktory růstu pšenice na zemědělských a lesních pozemcích OLU na Vysočině. Tematická data hodnot agroklimatických faktoru pocházejí z datových služeb na https://api-agroclimatic.lesprojekt.cz/ . Geometrie pozemků jsou z databáze OLU. Popis databáze https://hub.plan4all.eu/olu.

Vlastnosti BPEJ vybraných pozemků na Vysočině

Kompozice zobrazuje jednotlivé parametry BPEJ a skóre bodového hodnocení výnosnosti na zemědělských a lesních pozemcích OLU na Vysočině. Tematická data BPEJ pochazejí z celostátní databaze BPEJ https://www.spucr.cz/bpej/celostatni-databaze-bpej . Geometrie pozemků jsou z databáze OLU. Popis databáze https://hub.plan4all.eu/olu.

Data krajinného pokryvu na Vysočině

Kompozice zobrazuje druh krajinného pokryvu a jeho využití na pozemcích OLU na Vysočině. Geometrie plošek pochází z referenčních datových sad OLU.

Atraktivita pozemků na Vysočině

Cílem zpracování dat v oblasti Vysočiny bylo ohodnocení atraktivity pro území s ohledem na požadavky zemědělství. Atraktivita je prezentována ve formě homogenních shluků ploch s podobnou atraktivitou (klastrů) nebo ve ve formě pořadí ploch z pohledu atraktivity (index atraktivity).

Vývoj lesů v letech 2017-2022

Časová řada vegetačních indexů NDVI vymaskovaná pro lesní plochy zobrazuje vývoj stavu lesů ovlivněných kůrovcovou kalamitou mezi roky 2017 a 2022.