Skip navigation

Kompozice zobrazuje druh krajinného pokryvu a jeho využití na pozemcích OLU na Vysočině. Geometrie plošek pochází z referenčních datových sad OLU:

Přidaná tematická data druh krajinného pokryvu (dle klasifikace Corine) a jeho využití (dle klasifikace HILUCS) jsou také odvozená z tematických atributů referenčních prvků.

Kompozice se skládá z následujících vrstev:

  • LandUse pozemků na Vysočině
  • LandCover pozemků na Vysočině