Skip navigation

Co to je radarový vegetační index (RVI) a co RVI pro Sentinel-1 SAR data (RVI4S1)?

RVI se používá pro monitorování vzrůstu plodin. Teoretické hodnoty indexu jsou v rozmezí od 0 do 1. Hodnoty blízké nule představují holou půdu, nebo ranné výhonky. Hodnoty se pak zvyšují s tím, jak plodiny dorůstají (až k různým fázím vývojového cyklu). Vysoké hodnoty blížící se 1 značí plně vyvinuté rostliny. RVI4S1 je také radarový index, ale odvozený ze satelitních snímků Sentinel-1.

Jak se počítá RVI a RVI4S1?

RVI = 8σHV/(σHH+σVV+2σHV)

Kde σ HH a σ VV are polarizované koeficienty zpětného rozptylu. Pro výpočet RVI4S1 je zapotřebí komplexnější postup ve formě programového skriptu (dostupné v referencích).

Legend_RVI4S1_O7936LL.original

References:

Ukázka vizualizace RVI4S1, farma Rostěnice