Skip navigation

Co je to normalizovaný vegetační index (NDVI)?
NDVI (Normalized Differential Vegetation Index) je jeden z nejznámějších a nejčastěji používaných indexů. Využívá červené (R) a NIR (Near-infrared) spektrum a je silně spojen s druhem vegetace. Na druhou stranu je NDVI velmi citlivý na světelnost půdy či atmosférické jevy.

Hodnoty NDVI se teoreticky pohybují mezi -1 a +1, kde záporné hodnoty představují jiné povrchy než rostlinný pokryv (sníh, voda, mraky). Pro tyto je odrazivost červeného spektra vyšší než NIR. Pro holou půdu je pak R a NIR velice podobné a v NDVI se tak zobrazují pod hodnotami kolem 0. Rostlinné formace, na druhé straně, mají kladné hodnoty NDVI, obecně mezi 0,1 a 0,7 (čím vyšší, tím hustější pokryv vegetací).

Jak se počítá NDVI?

NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)
NDVI (Sentinel 2) = (B8 – B4) / (B8 + B4)
NDVI (Landsat 8) = (B5 – B4) / (B5 + B4)
NDVI (Landsat 4-7) = (B4 – B3) / (B4 + B3)

NDVI_legend.original

References:

Ukázka vizualizace NDVI, farma Rostěnice