Skip navigation

| Petr Uhlíř

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin.

Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

K dispozici jsou mapy eroze ČR, vodních toků, typů půdy nebo výnosového potenciálu zemědělských pozemků a mnoho dalších.