Skip navigation

| František Zadražil

Agroklimatické faktory ČR

Tato webová mapová aplikace zobrazuje vybrané agroklimatické faktory pro roky 2009 až 2019 vypočtené jako klouzavé průměry z předchozích 5-ti let. K jednotlivým faktorům je možné vždy zobrazit i odhad jejich neurčitosti.

Agroklimatické faktory zobrazují: období bez mrazu, bilanci vody, úhrn srážek, množství dopadlého slunečního záření, poslední den vhodný pro aplikaci dusíkatých hnojiv a skupinu faktorů vztažených k růstu pšenice (jakožto referenční plodiny) a to teploty vhodné pro její růst a naopak množství tepelného stresu potlačující její růst.

Zobrazené agroklimatické faktory jsou odvozené od globálních dat evropského programu Copernicus (Copernicus Climate Data Store) a jsou vypočítávány metodikou Calculation of Agro-Climatic Factors from Global Climatic Data.