Skip navigation

| František Zadražil

Atlas příkladů dobré praxe

Evropa má obrovský potenciál optimalizace dodávky biomasy do inovativních biologických procesů a produktů. Jednou z výzkumných aktivit, které se tou to oblastí zabývají v rámci H2020, je projekt Enabling (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth - www.enabling-project.com), který je zaměřen na šíření osvědčených postupů a inovací v nalezení zdrojů a následné zpracování biomasy v rámci Bio-Based Industry.

Záměrem projektu ENABLING je vytvoření vhodných podmínek pro účinné využití přebytkové a odpadní biomasy pro inovativní produkty a procesy, a to především pro její využití mimo energetické účely. Do projektu ENABLING je zapojeno 16 partnerů ze 13 zemích EU a přidružených zemí (IL, NO). V rámci projektu partneři budují permanentní platformu pro zprostředkování inovací, která by se mohla v budoucnu stát jedním z hlavních trhů a významným urychlovačem přenosu znalostí na evropské úrovni.

Jedním z hlavních nástrojů vytvořených v rámci projektu Enabling, je Aplikace pro sdílení informací a dobrých praxí zpracování bioodpadu – Atlas of Best Practices (https://www.enabling-project.com/platforms, https://atlasbestpractices.com/ )

Best Practices Atlas je určen k prezentaci shromážděných osvědčených postupů BBP (Bio based Products and Processes) z Evropy i mimo Evropu, které jsou zcela nebo částečně přenositelné do jiných regionů nebo slouží jako inspirace pro partnery v hodnotovém řetězci. Interaktivní webový nástroj poskytne snadno informace o zjištěných doporučených postupech.

Atlas umožňuje snadnou správu a aktualizaci jednotlivých příkladů. Každá jednotlivý příklad dobré praxe může být sdílen prostřednictvím vlastního URI, což umožňuje jednoduché odkazování na jednotlivé příklady v rámci sociálních sítí a další formy propagace a publikace. Struktura byla navržena tak, aby zde mohly být v budoucnu vypracovány a zveřejněny příklady dobré praxe i z jiných oblastí.