Skip navigation

| František Zadražil

Projekt Rostěnice

Tato aplikace vizualizuje geografická data ve 3D prostředí, což může pomoci zemědělci lépe porozumět vývoji vegetace na svém poli. Aplikace umožňuje prozkoumat vztah výnosového potenciálu k topografii, sklonu, orientaci a topografickému vlhkostnímu indexu na vybraném poli. Také může kontrolovat části polí se strmými svahy včetně manipulace a práce strojů (kontrola tracklogů strojů). Technické podrobnosti naleznete zde.
Aplikace využívá digitální model terénu 5. generace a digitální model povrchu 1. generace, jejichž poskytovatelem je ČÚZK.
Aplikace byla vyvinuta projektovým týmem DataBio pro účely INSPIRE Hackathon 2017.