Skip navigation

| František Zadražil

Posílení sociálního dialogu 2023 - 2025

V Praze, dne 30. dubna 2024 proběhlo důležité jednání, kde čeští partneři RNDr. Karel Charvát, zástupce několika organizací, a Mgr. Tomáš Gago, M.A. ze Zemědělského svazu České republiky, probírali možnou spolupráci mezi těmito evropskými projekty; PoliRural Plus, Aliance, ChemSkills a Posílení sociálního dialogu 2023 - 2025.

RNDr. Karel Charvát na jednání představil projekt PoliRuralPlus (financován Evropskou unií), jehož náplní bude implementace nových technických řešení, která přinese možnost vytvářet a posuzovat více scénářů, na jejichž základě budou například připravovány regionální rozvojové plány. V tomto projektu se ujme Karel Charvát technického vedení pod společností České Centrum pro vědu a společnost spolu s hlavním koordinátorem projektu – Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze.

Mgr. Tomáš Gago dále popsal projekt ChemSkills (financován programem ERASMUS+), který se zaměřuje na probíhající digitální a ekologickou transformaci v chemickém průmyslu. Cílem projektu je vytvoření komplexního rámce definujícího dovednosti, znalosti, kompetence, pracovní role a profesní profily v rámci jednotlivých chemických odvětví (plasty, hnojiva, léčiva, petrochemie atd.). Zemědělský svaz České republiky zde vystupuje jako zástupce pro sektor Hnojiva – využívání a produkce. V rámci projektu bude také poskytováno špičkové vzdělávání prostřednictvím digitálních vzdělávacích platforem i podporou vzdělávacích komunit.

Dalšími společnými projekty obou partnerů jsou Aliance - Využití AI pro integraci družicových a klimatických dat s meteorologickými předpověďmi a senzorovými měřeními za účelem lepší adaptace zemědělství na klimatické změny, snižování ekonomických nákladů a negativních vlivů na životní prostředí, (podpořeno grantem Technologické agentury ČR), a dále projekt „Posílení sociálního dialogu 2023 – 2025“ (spolufinancován Evropskou unií).

Tato vzájemná spolupráce se odrazí ve společných aktivitách při řešení všech propojených projektů.


Related

Projekt DALIA – spuštění Otevřené výzvy!

Rádi sdílíme nejnovější tiskovou zprávu z projektu DALIA (Danube Region Water Lighthouse Action), financovaného z EU, který se zabývá podporou environmentální, společenské a ekonomické transformace...

Read more
Geoinformace ve veřejné správě 2024

17. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě 2024 proběhl ve dnech 6. a 7. května 2024 na Novotného lávce v Praze. Na tuto významnou událost se registrovala více než stovka geoinformatiků ...

Read more
Digital Earth (informační den) - 13. května 2024 v Praze

Dne 13. května 2024 proběhne v prostorách Karolina v Praze informační den k DIGITAL EARTH . Seminář představí současný stav a budoucí plány tvorby digitálního dvojčete Země. Účastníci semináře ...

Read more