Skip navigation

| František Zadražil

Posílení sociálního dialogu 2023 - 2025

V Praze, dne 30. dubna 2024 proběhlo důležité jednání, kde čeští partneři RNDr. Karel Charvát, zástupce několika organizací, a Mgr. Tomáš Gago, M.A. ze Zemědělského svazu České republiky, probírali možnou spolupráci mezi těmito evropskými projekty; PoliRural Plus, Aliance, ChemSkills a Posílení sociálního dialogu 2023 - 2025.

RNDr. Karel Charvát na jednání představil projekt PoliRuralPlus (financován Evropskou unií), jehož náplní bude implementace nových technických řešení, která přinese možnost vytvářet a posuzovat více scénářů, na jejichž základě budou například připravovány regionální rozvojové plány. V tomto projektu se ujme Karel Charvát technického vedení pod společností České Centrum pro vědu a společnost spolu s hlavním koordinátorem projektu – Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze.

Mgr. Tomáš Gago dále popsal projekt ChemSkills (financován programem ERASMUS+), který se zaměřuje na probíhající digitální a ekologickou transformaci v chemickém průmyslu. Cílem projektu je vytvoření komplexního rámce definujícího dovednosti, znalosti, kompetence, pracovní role a profesní profily v rámci jednotlivých chemických odvětví (plasty, hnojiva, léčiva, petrochemie atd.). Zemědělský svaz České republiky zde vystupuje jako zástupce pro sektor Hnojiva – využívání a produkce. V rámci projektu bude také poskytováno špičkové vzdělávání prostřednictvím digitálních vzdělávacích platforem i podporou vzdělávacích komunit.

Dalšími společnými projekty obou partnerů jsou Aliance - Využití AI pro integraci družicových a klimatických dat s meteorologickými předpověďmi a senzorovými měřeními za účelem lepší adaptace zemědělství na klimatické změny, snižování ekonomických nákladů a negativních vlivů na životní prostředí, (podpořeno grantem Technologické agentury ČR), a dále projekt „Posílení sociálního dialogu 2023 – 2025“ (spolufinancován Evropskou unií).

Tato vzájemná spolupráce se odrazí ve společných aktivitách při řešení všech propojených projektů.


Related

Geoinformace ve veřejné správě 2024

17. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě 2024 proběhl ve dnech 6. a 7. května 2024 na Novotného lávce v Praze. Na tuto významnou událost se registrovala více než stovka geoinformatiků ...

Read more
Digital Earth (informační den) - 13. května 2024 v Praze

Dne 13. května 2024 proběhne v prostorách Karolina v Praze informační den k DIGITAL EARTH . Seminář představí současný stav a budoucí plány tvorby digitálního dvojčete Země. Účastníci semináře ...

Read more
Data Spaces: Agriculture - 27.6. online

Datové prostory: Zemědělství 27. června, 10:50 - 12:10 | Angličtina https://www.dataweek.de/en/2023-06-27/Room260.html#10:50 Závěrečné prezentace naplánované na toto zemědělské zasedán...

Read more