Skip navigation

Field Calc

Aplikace pro dynamický výpočet management zón zemědělských pozemků

Oct. 4, 2022, 10:09 a.m. • František Zadražil

Atlas příkladů dobré praxe

Webový mapový katalog osvědčených praktik užívaných v zemědělské výrobě.

Sept. 23, 2022, 11:30 a.m. • František Zadražil

Evropa má obrovský potenciál optimalizace dodávky biomasy do inovativních biologických procesů a produktů. Jednou z výzkumných aktivit, které se tou to oblastí zabývají v rámci H2020, je projekt E...

Regionální speciality

Portál nabízející zákazníkům především v pošumavském regionu kvalitní a čerstvou produkci od místních farmářů, pekařů, včelařů a dalších výrobců potravin.

Sept. 23, 2022, 12:22 p.m. • František Zadražil

E-shop, který vznikl ve spolupráci firem Úhlava, o.p.s., Šumavaprodukt s.r.o. a Wirellessinfo. Všechny společnosti se dlouhodobě zabývají problematikou lokálních potravin a rozvojem regionu.  Spol...

Vývoj vegetace ze satelitních dat

Tato mapová aplikace slouží zemědělským podnikům, jednotlivým zemědělcům a odborné veřejnosti lépe porozumět aktuálnímu stavu a vývoji vegetace na poli.

Sept. 23, 2022, 12:42 p.m. • František Zadražil

Tato mapová aplikace slouží zemědělským podnikům, jednotlivým zemědělcům a odborné veřejnosti lépe porozumět aktuálnímu stavu a vývoji vegetace na poli. Výstupy z aplikace jsou využitelné i ve fina...

Vegetační indexy

Přehled nejběžnějších vegetačních indexů

Oct. 3, 2022, 12:08 p.m. • František Zadražil

Normalizovaný vegetační index (NDVI) Normalized Difference Vegetation Index K rozpoznání vegetace a určení jeho zdravotního stavu (množství biomasy) slouží index...

Projekt Rostěnice

Vizualizace geografických dat v 3D, která pomáhá zemědělcům k lepšímu pochopení využití půdy. Lze sledovat vztah mezi výnosností a topografií polí, svažitostí či orientací včetně indexu půdní vlhkosti.

Sept. 23, 2022, 12:17 p.m. • František Zadražil

Tato aplikace vizualizuje geografická data ve 3D prostředí, což může pomoci zemědělci lépe porozumět vývoji vegetace na svém poli. Aplikace umožňuje prozkoumat vztah výnosového potenciálu k topogra...

Agroklimatické faktory ČR

April 17, 2023, 6:45 a.m. • František Zadražil

Otevřít aplikaci Tato webová mapová aplikace zobrazuje vybrané agroklimatické faktory pro roky 2009 až 2019 vypočtené jako klouzavé průměry z předchozích 5-ti let. K jednotlivým fakt...

Mapové kompozice

April 28, 2023, 9:20 a.m. • Petr Uhlíř

  Mapové kompozice   Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstv...