Skip navigation

Proč hlasovat pro FIE Groundwater?

March 24, 2021 • Hana Kubíčková

Zvýšený zájem o soutěžní aplikaci nás přivedl k myšlence udělat rozhovor s tvůrci. Vývojářů jsme se dotazovali na 8 krátkých otázek, které by měly zodpovědět obvyklé otázky - o čem aplikace vla...

Úspěch při vývoji aplikací pro zemědělství - HLASUJTE

March 15, 2021 • Petr Uhlíř

V minulém týdnu zaznamenal mezinárodní tým úspěch v soutěži WSIS Prizes 2021 za vývoj webové aplikace pro zemědělství integrující různé druhy dat. Soutěž pořádá Organizace pro výživu a zeměděls...

Webinář 10: Jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů

March 9, 2021 • Petr Uhlíř

Atraktivita regionů je jedním z faktorů, které hodnotí význam geografických oblastí, jejich konkurenceschopnost, přitažlivost pro různé formy podnikání a také potenciál pro spolupráci. Webinář...

Webinář 6: Lesprojekt Cloud

Feb. 11, 2021 • Petr Uhlíř

Lepsrojekt cloud umožňuje prostřednictvím webového prostředí JupyterHub analyzovat prostorová, statistická a další data včetně jejich publikace. Na tomto webináři se zaměříme zejména na oblasti...

Dotazník pro uživatele SmartAgriHubs

Jan. 19, 2021 • Petr Uhlíř

V rámci projektu SmartAgriHubs bychom vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká vašich zkušeností s inovačním portálem.. Všechny odpovědi jsou anonymní a budou použity pouz...


Blog