Skip navigation

| Petr Uhlíř

Agrihub INSPIRE Hackathon: Challenge #7 - Monitoring strojů

Provoz zemědělské techniky výrazně ovlivňuje ekonomickou ziskovost hospodaření s plodinami. Především spotřeba paliva, pracovní zátěž strojů a obsluhy, kontrola prováděných úprav a vlivy na životní prostředí, jako je snížení rizika zhoršení fyzikálních vlastností půdy. Z technického hlediska monitorovací systém zahrnuje sledování polohy vozidel pomocí GPS kombinované se získáváním informací z palubního terminálu (CAN-BUS, ISOBUS-ISO XML) a jejich online nebo offline přenos do prostředí GIS.

Ověření monitorovacího systému bude provedeno na středně velké farmě, kde bude sloužit k vyhodnocení práce traktorů při základních operacích, jako je zpracování půdy, hnojení, setí a aplikace pesticidů. Podobné monitorování bude testováno v podniku, který nabízí služby zemědělcům pro hodnocení kvality práce pro zákazníky.

 • Hodnocení ekonomické efektivity strojních operací v oborech
 • Přesné záznamy o ošetřování plodin
 • Řízení provozu strojů - zvyšování efektivity plánování managementu plodin
 • Řízení požadavku na polní operace:
  • Kontrola chyb a překrytí přechodu k průchodu, pokrytí udržované oblasti a doporučená rychlost práce
  • Kontrola aplikovaného vstupního materiálu ve srovnání s předepsanými sazbami
  • On -line monitorování plevele
  • On -line sledování počasí na strojích

CÍLE VÝZVY:

Sledování strojního parku, které umožňuje lokalizaci zemědělských vozidel v reálném čase. Tyto informace poskytují přehled o aktuálním provozu strojů a jsou klíčové pro plánování terénních prací a vyhodnocení využití strojů v čase. Monitorování polohy stroje pomocí GPS a GSM/GPRS umožňuje vypočítat pracovní dobu, prostoje a základní informace z CAN-BUS, ISOBUS (ISOXML). Funkce základního alarmu by mohla být implementována do systému pro upozornění, když stroj opouští definovanou oblast nebo v případě rychlého poklesu hladiny paliva.


Figure 1: Farm telemetry

Hodnocení ekonomické efektivity ošetřování plodin v polích. Předpokladem je identifikace polí a traktorového zařízení pro přesný odhad nákladů na pracovní místa v terénu na základě spotřeby paliva a použité a pracovní doby. Analýza tahů traktoru s informacemi o parametrech stroje umožňuje vyhodnotit dodržování pracovních záběrů a pracovní rychlosti, které jsou indikátorem kvality práce v terénu. Souběžně budou záznamy o provedených operacích použity v agronomické registraci.

Hodnocení strojního zařízení přechází na půdní prostředí. To zahrnuje podrobnou analýzu trajektorií traktorů v polích s ohledem na podmínky specifické pro dané místo. Cílem je odhadnout negativní vliv strojních stop na půdní prostředí (zejména zhutnění půdy) a dodržování agroenvironmentálních limitů (směrnice o dusičnanech, GAEC, ochrana vodních zdrojů atd.). Volitelné rozšíření tohoto hodnocení představuje propojení strojního sledování se záznamy o použitých materiálech (hnojiva, pesticidy) z palubního počítače za účelem kontroly přesnosti aplikace agrochemikálií.

The registration for the challenges is open! Are you interested in extending current experiments available at Slovak Agrihub?

Register for this hackathon challenge