Skip navigation

| Šárka Horáková

Nahrávka webináře Použití Atlasu příkladů dobré praxe v boji proti COVID-19 ve venkovských oblastech

Odkaz na přehrání webináře:
https://youtu.be/WMEMw-CuYPQ

Program webináře:

 • Přivítání od moderátorů
 • Úvod do Hackathon a rychlý přehled 3 výzev: podobnosti a rozdíly
 • Atlas nejlepších postupů (projekt Enabling) - společná technická platforma pro prezentaci výstupů jednotlivých výzev
 • Ch. 2 prezentace
 • cíle, prototyp Atlas - regionální speciality, očekávané výstupy, brainstorming
 • Ch. 6 prezentace
 • cíle, prototyp Atlasu - Polirural, očekávané výstupy, brainstorming
 • Ch. 12 prezentace
 • cíle, prototyp Atlasu - sociální podniky, očekávané výstupy, brainstorming
 • obecné otázky a odpovědi
 • Závěr


Moderátoři:

https://www.wirelessinfo.cz/en/webinar-replay-atlas-of-best-practice/