Skip navigation

| Šárka Horáková

Petr Uhlíř z WirelessInfa se zúčastnil 5G TECHRITORY konference

5G Techritory - 3. region Baltského moře 5G Ecosystem Forum - Evropská centra pro digitální inovace (EDIH)


Tato diskuse se zaměřila na různá témata spojená s evropskými centry digitální inovace (EDIH) - jaké jsou potřeby a současné výzvy přechodu na digitální technologie a inovace, jaká je očekávaná role evropských center digitální inovace (EDIH), jaké jsou evropské přidaná hodnota založená na sítích EDIH a další. Proto se tento panel podrobněji zabýval digitální transformací - jak zajistit, aby fungovala pro lidi, podniky a životní prostředí, v jakých odvětvích a průmyslových odvětvích bude mít největší užitek a jaký je očekávaný dopad 5G na digitální inovace.

DEN 1 - 11/11/2020 / OMEGASTAGE
Panelová diskuze
Téma: Evropská centra pro digitální inovace (EDIH)

Popis: Potřeba a současné výzvy digitálního přechodu a inovací. Očekávaná role evropských center pro digitální inovace (EDIH). Evropská přidaná hodnota založená na vytváření sítí EDIH. Digitální transformace - jak zajistit, aby fungovala pro lidi, podniky a životní prostředí. Odvětví a průmyslová odvětví, která budou mít největší užitek. 5G a jeho očekávaný dopad na digitální inovace.

Moderátor: Salvis Roga, MOB, Green-Tech Cluster / Kurzemes Business Incubator (potvrzeno)

Účastníci:

  • Anne-Marie Sassen, zástupkyně vedoucího oddělení. DG CONNECT / A2, Evropská komise
  • Āris Dzērvāns, náměstek státního tajemníka pro digitální transformaci, ministerstvo ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje Lotyšské republiky
  • Muhammad Ali, hlavní vědec, finské technické výzkumné centrum VTT
  • Petr Uhlíř, senior specialista, WIRELESSINFO, DIHy v České republice
  • Iveta Strupkāja, Investiční a rozvojová agentura Lotyšska

https://www.5gtechritory.com/