Skip navigation

| Šárka Horáková

Plan4all se stal zúčastněnou organizací GEO

Vážení kolegové, přátelé, obchodní partneři,

 

 

 

S velkým potěšením Vám oznamujeme, že přihláška spolku Plan4all stát se zúčastněnou organizací “Participating Organization” celosvětového sdružení Group on Earth Observation (GEO) byla schválena. Vzhledem k relativně krátké historii spolku Plan4all považujeme toto pozvání za významný úspěch a ocenění naší práce i práce našich členů. Zařadili jsme se tak po bok významných mezinárodních organizací a organizací přímo zřizovanými Spojenými národy (http://earthobservations.org/pos.php).

Co je GEO?

GEO je mezivládní organizace propojující vládní instituce, akademické a výzkumné instituce, poskytovatele dat, podniky, inženýry, vědce a odborníky s cílem zlepšit dostupnost, přístup a využití dat dálkového průzkumu Země. V roce 2015 se ve městě Mexico City konalo zasedání ministrů GEO, při kterém se světoví lídři zavázali tzv. Ministerským prohlášením z Mexico City (The Mexico City Ministerial Declaration) podporovat otevřenost dat dálkového průzkumu Země pro příští desetiletí. Hlavními prioritními oblastmi zaměření GEO jsou Agenda Spojených národů pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížská dohoda a Sendai rámec pro snižování rizik katastrof.

Kromě více než 70 aktivit a iniciativ pracovního programu GEO, které řeší globální potřeby, koordinaci a mezery v oblasti dat dálkového průzkumu Země, je ústřední součástí mise GEO také vybudování globálního systému systémů pozorování Země (Global Earth Observation System of Systems - GEOSS). GEOSS je systém koordinovaných a na sobě nezávislých systémů dálkového průzkumu Země a informačních systémů, které vzájemně spolupracují a poskytují přístup k nejrůznějším informacím široké škále uživatelů ve veřejném i soukromém sektoru.

GEOSS také pomáhá porozumět procesům probíhajícími na Zemi a zlepšuje predikční schopnosti, které jsou základem správného rozhodování. V systému GEOSS je obsaženo více než 400 milionů otevřených datových zdrojů od více než 150 národních a regionálních poskytovatelů, jako je NASA a ESA; mezinárodních organizací jako je WMO a komerčních sektorů - např. Digital Globe.

Z historie Plan4all

Historie Plan4all se začala psát v letech 2009 - 2011 jako projekt tehdejšího evropského programu eContent plus. Cílem projektu Plan4all byla spolupráce na datových specifikacích pro směrnici INSPIRE. Vlastní sdružení Plan4all bylo založeno jako výsledek tohoto projektu a následujících projektů Plan4business, FOODIE, OpenTransportNet a SDI4Apps. Zakladateli sdružení byly tři české organizace: Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Help Service - Remote Sensing (HSRS) a České centrum pro vědu a společnost (CCSS). Jejich cílem bylo zajistit dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj výsledků všech výše zmíněných projektů. Ke vzniku vlastního sdružení došlo v roce 2015. Od té doby se členská základna Plan4all rozrostla na 60 členů z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Českých členů je v současnosti 37. Plan4all se aktivně zapojuje do řešení mezinárodních projektů Horizon2020.

Plan4all aktivně působí v řadě dalších mezinárodních organizací zahrnující:

  • Open Geospatial Consortium (OGC) - Karel Charvát vede pracovní skupinu pro zemědělství
  • Research Data Alliance (RDA) - Hana Kubíčková je národním kontaktem a Karel Charvát působí v pracovní skupině Agricultural Data Interest Group (IGAD)
  • Big Data Value Association
  • Global Open Data for Agriculture and Nutrition: GODAN

V České republice se Plan4all zapojuje do aktivit Digitální koalice. Mezi významné aktivity Plan4all patří také pořádání tzv. INSPIRE Hackathonů, které spolek organizuje již od roku 2016, kdy se uskutečnil první INSPIRE Hackathon v rámci INSPIRE konference v Barceloně. Od té doby Plan4all uspořádal 17 INSPIRE Hackathonů nejen v Evropě, ale také v Africe a Jižní Americe. V době krize COVID-19 Plan4all organizuje všechny hackathony výhradně virtuálně.

Celý článek: http://www.wirelessinfo.cz/en/plan4all-geo/