Skip navigation

| Hana Kubíčková

Projekt AgriHub CZ&SK podpoří digitální inovační centra v České republice a na Slovensku

Hlavním posláním tohoto dvanáctiměsíčního projektu financovaného z projektu H2020 SmartAgriHubs je podpora digitálních inovací v zemědělství, které je v České republice a na Slovensku stále vnímáno jako nová oblast. Cílem bude nejen zvýšit povědomí o možnostech nových technologií v zemědělsko-potravinářském odvětví, ale také propojit jednotlivce a příslušné sítě, aby se zajistilo sdílení znalostí a zkušeností. Projekt AgriHub CZ&SK propojí aktivity vznikajícího Digitálního inovačního centra pro Slovensko (www.agrihub.sk) s Digitálním inovačním centrem pro Českou republiku (www.agrihub.cz). Cílem tohoto digitálního inovačního centra bude vytvořit podmínky pro podporu v oblastech:

 • Systémová a datová integrace
 • Podpora nových inovací 
 • Hodnotová nabídka
 • Vzdělávání a odborná příprava
 • Distribuce a podpora
 • Poradenské služby

 Centrum digitálních inovací bude podporovat aktivity zaměřené na využití dat a technologií v agrárním segmentu, včetně podpory posilování synergií a interakce všech aktérů v zemědělském výrobním řetězci (zemědělci, poradci, výrobci strojů, výzkumníci, vývojáři) s cílem posunout český a slovenský zemědělský sektor směrem k podpoře konceptu SmartFarming 4.0 (podpora precizního zemědělství, internetu věcí (IoT) a využití velkých dat pro zvýšení efektivity podnikání v souvislosti s rostoucí populací a změnou klimatu).
Celkem 8 organizací (Česká republika - Plan4all z.s., České centrum pro vědu a společnost, Zemědělská asociácia ČR, CzechInno; Slovensko - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Technická univerzita v Košicích, ADSSEN s.r.o. a AGCO z Německa) se spojilo, aby podpořilo vznik digitálního inovačního centra pro Slovensko a nabídlo své zkušenosti a kapacity. Hlavní ambicí projektu je podpořit digitální inovace v relativně konzervativním prostředí se specifickými podmínkami, kterým středoevropský prostor čelí po nedávných společenských změnách. Hlavní strategií projektu je podpora účinných a progresivních přístupů, které pomohou regionu a oblasti hladce a rychle přejít do éry řešení nových společenských a klimatických výzev. 
Prostřednictvím projektu AgriHub CZ&SK a Digitálního inovačního centra budou vyvinuty a následně poskytovány následující produkty a služby:

 • Budování a rozvoj znalostní základny
 • Budování a podpora zemědělsko-potravinářské komunity
 • Služby datové a technologické infrastruktury
 • Inovační experimenty
 • Vzdělávání a odborná příprava
 • Komunikace, udržitelnost a rozvoj

V rámci projektu bylo také identifikováno 7 inovačních experimentů (IE), které se zaměřují na vybrané případy použití s potenciálem vytvořit nové produkty nebo služby. AgriHub CZ&SK bude podporovat rozvoj a komunikaci těchto inovačních experimentů a nových IE identifikovaných během organizace hackathonů a školení. Propojení vědeckého a výzkumného sektoru se soukromým sektorem má za cíl vytvořit mosty mezi zemědělským sektorem a výzkumnými projekty, aby se lépe propojil současný výzkum s potřebami zemědělců. Důležitou součástí řešení bude vymezení práv duševního vlastnictví a obchodních modelů pro budoucí komercializaci výsledků. Proto také v zájmu zajištění udržitelnosti a rozšiřování sítí a komunit bude AgriHub CZ&SK zajišťovat infrastrukturu a údržbu pro provoz těchto služeb a hledat možnosti podpory dalšího rozvoje na základě zjištěných potřeb.