Skip navigation

| Petr Uhlíř

Registrace na Jarní INSPIRE Hackathon je otevřena!
Jarní INSPIRE Hackathon 2021 (duben – květen), který bude zaměřen na vývoj a inovace v zemědělství, životním prostředí, dopravě, cestovním ruchu, geoprostorových aplikacích nebo dálkovém průzkumu Země a GNSS začíná právě teď! Registrace pro výzvy je otevřena! Podívejte se na níže uvedenou tabulku, vyberte si výzvu (případně více výzev) a zaregistrujte se na hackathon ZDE.
 

Nezapomeňte, že 6. dubna ve 14:30 SELČ se bude konat webinář věnovaný představení všech výzev. Jste srdečně zváni se tohoto webináře zúčastnit a seznámit tak s hackathonem  V případě vašeho zájmu se prosím zaregistrujte na webinář zde. (Pozn. S ohledem na celosvětový rozsah hackathonu bude webinář veden v anglickém jazyce.)

VÝZVA POPIS VÝZVY MENTOR
1 Jak využít a vylepšit OLU 2.0.0
Cílem výzvy je ověřit a otestovat možnosti využití geografické databáze OLU 2.0.0 pro různé oblasti lidské činnosti – územní plánování, modelování, vizualizace, ale také v komerčních aplikacích – nemovitosti, hodnocení investic atd. cílem je podpora používání OLU v různých oblastech shromažďování dat pro další rozvoj databáze OLU.
Karel Charvát, Kristýna Čerbová
2 Atraktivita regionů
Primárním cílem této výzvy je prozkoumat a vyvinout různé formy jednoduché, srozumitelné a lákavé atraktivní komunikace hodnocení regionální atraktivity. Výsledky výzvy pomohou identifikovat a vizualizovat podobnosti a rozdíly mezi různými regiony na základě statistických údajů. Tým by měl vybrat, otestovat a experimentovat s více přístupy, které zahrnují (ale nejsou omezeny) na výpočet indexu, shlukování nebo metody strojového učení.
Karel Charvát, Otakar Čerba
3 Analýza sucha pro vybrané případy použití
Sucho je přírodní nebezpečí, které má významné dopady na životní prostředí, společnost a ekonomiku. V této výzvě použijeme různé indexy sucha k prozkoumání výskytu podmínek sucha pro několik případů použití STARGATE v Evropě. Cílem výzvy je posoudit riziko sucha pomocí indexů sucha na modelech simulace počasí a datech pozorování Země pro vybrané případy použití.
Amit Kirschenbaum
4 Analytická mapa dopravních nehod v ČR
Cílem výzvy je vytvořit analytickou mapu dopravních nehod v Česku s využitím GLayer poskytovaného společností InnoConnect.
Frantisek Kolovsky, Jiri Bouchal
6 Analýza časových řad Sentinel 2 a Sentinel 1 pro zemědělské účely
Cílem této výzvy je:
Porovnání různých indexů včetně vývoje webového prostředí pro porovnání dat
Testování klasifikace plodin v časových řadách různých možností, jako je přenos klasifikace z jedné sezóny do druhé nebo z jedné oblasti do druhé
Analýza dynamiky různých indexů v terénu a srovnání s jinými údaji, jako jsou meteorologické a klimatické údaje
Porovnání různých fenologických stavů uvnitř farmy
Porovnání fenologického stavu jednotlivých plodin mezi obdobími Aktualizace map využití půdy
Herman Snevajs, Iva Batrlova
7 Interaktivní kolaborativní sběr dat v měřítku – technologie a obchodní modely
MapWhiteboard je technologie, která umožňuje několika uživatelům spolupracovat „na“ stejné mapě, jak to dělají lidé s dokumenty v Dokumentech Google nebo Office 365. Výzva pro hackathon je dvojí:
Technickou výzvou pro vývojáře je zajistit škálovatelnost současného konceptu proof-of-concept pro zvládnutí velkého zatížení uživatelů v reálném světě. K dnešnímu dni nebyl stanoven žádný benchmark, který by určoval požadavky na kapacitu a hardware pro tuto výzvu.
Obchodní výzva pro ty, kteří chtějí přeměnit technologii na přidanou hodnotu pro společnost: Jak využít WhiteBoard pro vládu, akademickou obec, obchod, jednotlivce? Jak z toho může být vytvořen cross-platform enabler (sloužit různým technologiím, poskytovatelům)? Jaké jsou „zabijácké“ případy použití a aplikace pro tuto technologii? Jak to lze nabídnout jako službu, licencování a práva duševního vlastnictví – otevřené nebo proprietární, on-premise, decentralizované nebo SaaS?
Runar Bergheim, Karel Charvát, Eliška Janošíková
8 AgroInfo aplikace
Návrh webové aplikace AgroInfo, která shromažďuje informace z různých zdrojů do integrovaného a snadno interpretovatelného prostředí. Výsledkem výzvy by měla být podrobná analýza potřeb, definice případů použití a drátěné modely aplikací, které by mohly být použity jako základ pro vývoj webové aplikace.
Karel Jedlička, Frantisek Zadrazil, Pavel Hajek, Heřman Šnevajs, Jirka Valeš, Tomáš Andrš
9 Agrihub pro Slovensko
Udělejme slovenské zemědělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné. Cílem této výzvy je vybudovat slovenské zemědělské inovační centrum.
Petr Uhlíř, Hana Kubíčková, Radoslav Delina
10 Využití OSM pro účely dopravního modelování
Cílem naší výzvy je vyhodnotit vhodnost OpenStreetMap pro vytvoření dopravního modelu se zaměřením na kvalitu atributů (zejména zakázané zatáčky a kapacita silnic) pomocí statistik GEH ve srovnání s dostupnými měřeními provozu.
Karel Jedlička, Daniel Beran, Jan Martolos
11 Od chytrých bodů zájmu k udržitelným bodům zájmu
Cílem této výzvy je vytvořit robustní a snadno udržovatelný kanál pro OSM a další datové zdroje k transformaci SPOI a najít udržitelný obchodní model pro SPOI spoject. Podíváme se na nové metody budování SPOI, ale hlavní důraz bude kladen na oblasti, kde lze SPOI použít a jak integrovat SPOI s jinými daty a poskytnout vlastní analýzu pro různé skupiny zúčastněných stran. Podíváme se na synergii s takovými soubory dat, jako je Open Land Use a další zdroje dat.
Jan Macura, (Stein) Runar Bergheim

 

Edit