Skip navigation

| Petr Uhlíř

VIDEO – Webinrář EUXDAT – Piloty 2
 

 

Série webinářů EUXDAT pokračuje Pilotem 2.

Pomozte nám prosím vyplněním dotazníku. Váš názor na projekt EUXDAT nás zajímá .

Dotazník

Agenda webinář:

EUXDAT relevance towards Achieving Climate Neutrality. Karel  Charvát (CoO)

Opatření v oblasti klimatu bude ústředním prvkem European Green Deal  - ambiciózního balíčku opatření od ambiciózního snižování emisí skleníkových plynů, přes investice do špičkového výzkumu a inovací až po ochranu přírodního prostředí Evropy. Vysvětlíme, jak může EUXDAT pomoci spravovat informace o počasí a jak může pomoci zemědělství při zmírňování klimatických změn a také jak snížit negativní vliv zemědělství na klima.

Agro-Climatic Zones Scenario. Karel Jedlička, Pavel Hájek (WirelessInfo)

Agro-klimatický klasifikační systém umožňuje uživateli vypočítat časové a prostorové rozložení agroklimatických proměnných, jako jsou data Forst (data posledního mrazu / data prvního jara), roční / sezónní evapotranspirace a srážky, teplota půdy, sluneční záření, jednotky růstu, teplo stresové jednotky nebo Počet dní s optimálními rostoucími teplotami na základě historických dat datové sady ERA5-Land.

Field Accessibility Tool and its Components. Marcela Doubková (PESSL Instruments)

WORKFLOW je služba pro klienty, která jim na nadcházející 3-5 dny poskytuje informace o přístupnosti jejich strojů v terénu. Tato služba je založena na údajích o půdní vlhkosti iMETOS (od společnosti Pessl Instruments), předpovězených údajích o půdní vlhkosti (Meteoblue), DEM dostupných z Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) a také o nejnovějších datech Sentinel-2. Výstupní informace informují uživatele o přístupnosti v terénu od „nepřístupného“ po „snadno přístupného pomocí těžkého stroje“.

Discussion and feedback analysis, Karel Charvát (CoO), Jorge Lopez (ATOS)