Skip navigation

| Petr Uhlíř

Využití dálkového průzkumu Země

Zemědělství je důležité hospodářské odvětví, které produkuje potraviny, zemědělsko-průmyslové suroviny i energii a poskytuje environmentální služby prostřednictvím komplexního hospodaření s půdou, vodou, vzduchem a biologickou rozmanitostí. Již před více než deseti lety projekt FutureFarm rozpoznal, že na zemědělský sektor má silný vliv několik různých vnějších faktorů.

přečíst celý článek