Skip navigation

| Petr Uhlíř

Webinář 9: Využití dat dálkového průzkumu Země v zemědělství s ohledem na využití časových řad z dat Copernicus Sentinel-1 a Sentinel-2

Cílem webináře je seznámit publikum s nejnovějšími výsledky našeho vývoje v oblasti DPZ pro zemědělství a to především ve zpracování časových řad z dat evropského vesmírného programu Copernicus. Ve své práci se zaměřujeme nejen na data optického senzoru družice SENTINEL-2, ale využíváme i radarová data družice SENTINEL-1. Důvodem je fakt, že data SENTINEL-2 jsou často nepoužitelná z důvodu pokrytí oblačnosti a to obvykle v období, které je pro vyhodnocování stavu porostu nejdůležitější. Vyvinuli jsme řadu nových analýz a snažíme se optimálně kombinovat oba dostupné systémy programu COPERNICUS.

V rámci přednášky předvedeme použití různých indexů pro vyhodnocení celkové dynamiky porostu, sledování heterogenity v porostu a změn v průběhu sezóny, ale i klasifikace plodin založené na časových řadách a potenciální predikce osetých ploch.

Na závěr Vám představíme novinky, které pro Vás budeme v sezoně 2021 nabízet v ramci FOODIE AgriHubu v oblasti zpracovaných dat DPZ https://www.otevrenejaro.cz/2021/02/10/webinar-5-agrihub-ceske-zemedelske-inovacni-centrum-zaznam/ (plánujeme online otevřené zveřejňování dat některých indexů) a jaká data planujeme integrovat do aplikace pro tvorbu mapových podkladů pro variabilní aplikace v precizním zemědělství pomocí webového nástroje https://www.otevrenejaro.cz/2021/01/13/tvorba-mapovych-podkladu-pro-variabilni-aplikace-v-preciznim-zemedelstvi-pomoci-weboveho-nastroje/ .

Chceme ukázat, jak naše data mohou pomoci nejen ve farmářské prvovýrobě, ale i ve výzkumu, ve veřejné správě, v potravinářském průmyslu a obchodu, v pojišťovnictví a obecně ve finančním sektoru.

Registrujte se na webinář ZDARMA již nyní prostřednictvím odkazu, který najdete ZDE