Skip navigation

| Petr Uhlíř

WEBINAR: How To Start With Precision Farming

20.5.2022 – 10:00 AM CEST | On-line (TEAMS)

V tomto webináři představíme první kroky, které je potřeba udělat k zavedení precizního zemědělství na vaší farmě. Součástí webináře bude vytvoření databáze hranic parcel a přesné určení jízdních linek a tras pro každou aplikaci.

Řešíte následující otázky? Digitální hranice pole, optimální trasy, sběr a monitorování dat, aplikace s proměnlivou rychlostí, provozní zkoušky na farmě, variabilita výnosů?

Zaregistrovat na tento webinář ZDARMA

ZAREGISTROVAT SE

Webinář také představí následující výzvy Agrihub INSPIRE Hackathon 2022:

Challenge #16 Analysis, processing and standardisation of data from agriculture machinery for easier utilization by farmers