Skip navigation

| Šárka Horáková

WEBINÁŘE - Jak může e-Infrastruktura projektu EUXDAT přispět k výzvě European Green Deal a Destination Earth

Tým partnerů právě končícího evropského projektu EUXDAT, mezi kterými jsou také společnosti WIRELESSINFO a Plan4all, pro vás připravil závěrečnou sérii online webinářů, které se uskuteční ve dnech 19., 22, 23. a 27. října 2020. Budou předvedeny dosažené výsledky projektu a možnosti využití těchto výsledků v inciativách European Green Deal a Destination Earth.

Na základě dohody mezi partnery projektu bude po skončení projektu celá e-Infrastruktura vyvinutá v rámci projektu EUXDAT provozována v ČR a spravovat ji bude na vlastních serverech organizace WirelessInfo. WirelessInfo se zavázalo podporovat tuto infrastrukturu i nadále a po dobu minimálně po dobu jednoho roku zajistit bezplatné a volné využívání nástrojů této infrastruktury pro výzkumné (nekomerční) účely.

Webináře budou probíhat v anglickém jazyce a účast na nich je zdarma po předchozí registraci. Více informací, program a registrační link najdete zde: https://www.euxdat.eu/2020/10/08/final-webinars-of-the-euxdat-project/

Na webu projektu EUXDAT bude již brzy k dispozici podrobnější popis jednotlivých webinářů.


O projektu EUXDAT

V rámci projektu EUXDAT byla navržena e-Infrastruktura, která se zaměřuje na zemědělství, monitorování půdy a energetickou účinnost pro udržitelný rozvoj, jako způsob podpory politik plánování. Partneři projektu EUXDAT byli po celo dobu vývoje v kontaktu s vědeckými komunitami za účelem identifikace nových trendů a souborů dat, které určovaly směr vývoje e-Infrastruktury. Bylo potřeba řešit problémy spojené s obrovským množstvím heterogenních dat, s jejich správou a zpracováním. Na existujících vyspělých komponentách je nyní nabízeno pokročilé rozhraní, kde uživatelé mohou vyvíjet aplikace nad infrastrukturou založenou na HPC a cloudu. Frontend poskytuje informace o monitorování, vizualizaci, různé paralelní nástroje pro analýzu dat a vylepšené katalogy dat a procesů, což umožňuje analýzu velkých objemů dat jako službu.

e-Infrastruktura projektu EUXDATA umožňuje uživatelům s různými profily (vědci v zemědělství a praxe, plánovači, osoby s rozhodovací pravomocí) plně těžit ze základních vysokých zpracovatelských kapacit k prozkoumání nových metod, budování nových inovativních služeb a provádění předpovědí a simulací s extrémně velkými a heterogenními datové sady.