Skip navigation

| Petr Uhlíř

Týden pro velké a otevřené datové a inovační centra 2020 v zemědělství, dopravě a rozvoji venkova

WIRELESSINFO ve spolupráci s dalšími organizacemi a projekty H2020 zorganizoval Prague INSPIRE Hackathon 2020, společné workshopy a workshopy o velkých a otevřených datových a inovačních centrech v zemědělství, dopravě a rozvoji venkova.

Hlavním tématem workshopu byla prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty.

Projekt SAH a počáteční prototyp Českého centra digitálních inovací SmartAgriHub byly představeny během pondělního workshopu „Praktická implementace zemědělství 4.0 v České republice“ a také během čtvrtečního workshopu věnovaného velkým a otevřeným datovým a inovacím hubům v zemědělství, dopravě a rozvoji venkova. ,

Cílové publikum: Podnikatelé, vývojáři aplikací, vědci, studenti, tvůrci politik, výzkumníci, odborníci, zemědělci, ministerstva, vývoj IT