Skip navigation

Programová knihovna, která rozšiřuje možnosti OpenLayers (aktuálně verze 6) a poskytuje tak základ pro tvorbu mapových aplikací včetně účelových komponent, jako jsou správce mapových vrstev, odkaz na mapu nebo tisk. Zobrazovat lze mapové formáty OGC standardu, KML či GeoJSON včetně možností úpravy stylů vektorových vrstev.

Jádro knihovny je vytvořeno pomocí technologií AngularJS, requireJS a Bootstrap, díky kterým je dosaženo rychlého a škálovatelného vývoje a dodávají mapovým aplikacím moderní a responzivní vzhled.