Skip navigation

JupyterHub (a jeho předchůdce Jupyter Notebook) je nástroj s otevřeným zdrojovým kódem, který kombinuje živý kód a prezentační stránku. Podporováno je více než 100 jazyků (zejména Python, R, Java, Julia, Scala), kód lze rozdělit na buňky a doplnit komentářem formátovaným pomocí Markdown, HTML, LaTeX, etc.

jupyter_hub