Skip navigation

Layman je služba pro publikování geoporostorových dat na webu prostřednictvím REST API. Layman přijímá vektorová data ve formátech GeoJSON nebo ShapeFile a spolu s vizuálním stylem je zpřístupňuje přes standardizovaná OGC rozhraní: Web Map Service, Web Feature Service a Catalogue Service. Layman umožňuje snadno publikovat i velké soubory dat, a to díky uploadu po částech a asynchronnímu zpracování....