Skip navigation

Vítejte v kurzu, který se zabývá významem a interpretací vegetačních indexů ve zemědělství. V kurzu se zaměříme na využití volně dostupných satelitních dat, zejména z programů Sentinel 1 a 2 a Landsat. Prozkoumáme, jak tato data mohou být efektivně využita k odvození vegetačních indexů a jaký význam mají pro diagnostiku a monitorování zemědělských ploch.

V tomto specializovaném kurzu se soustředíme výhradně na porozumění různým vegetačním indexům a jejich specifickému využití v kontextu zemědělského průzkumu a managementu.

Vegetační indexy jsou sofistikované metriky odvozené ze satelitních dat, které poskytují cenné informace o vegetaci, jako je její hustota, zdraví a dynamika růstu. Tyto indexy jsou nezbytné pro moderní zemědělce a agronomy, jelikož umožňují sledovat změny ve vegetaci v průběhu času, hodnotit účinky zemědělských zásahů a přizpůsobovat managementové strategie pro maximalizaci výnosů a minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Podíváme se na širokou škálu vegetačních indexů, od nejznámějšího NDVI (Normalizovaný rozdílový vegetační index), přes modifikované indexy jako je SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index) pro oblasti s nízkou vegetační pokrývkou, až po specifické indexy jako je NDWI (Normalizovaný rozdílový vodní index) pro detekci vodního stresu.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout zemědělcům, agronomům a vědeckým pracovníkům důkladné porozumění vegetačním indexům a jejich praktickému využití pro zemědělské účely. Po absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni interpretovat satelitní data a využít vegetační indexy pro informované rozhodování vedoucí k vyšší efektivitě a udržitelnosti v zemědělství.