Skip navigation
NDVI_legend.original

NDVI, což je zkratka pro Normalizovaný Diferenční Vegetační Index, je jedním z nejpopulárnějších vegetačních indexů v oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu Země. Tento index využívá červené (R) a blízké infračervené (NIR) spektrum k hodnocení hustoty a zdraví rostlinného pokryvu.

Hlavní vzorec pro NDVI je: NDVI=(NIR−Red)/(NIR+Red)

Různé družice mají různá spektrální pásma, a proto může být NDVI specifikován následujícím způsobem:

  • Pro družici Sentinel 2: NDVI=(B8–B4)/(B8+B4)
  • Pro družici Landsat 8: NDVI=(B5–B4)/(B5+B4)
  • Pro družice Landsat 4-7: NDVI=(B4–B3)/(B4+B3)

Proč je NDVI tak důležitý? Je silně spojen s druhem a zdravím vegetace. Však je třeba mít na paměti, že je citlivý na světelnost půdy a atmosférické podmínky, které mohou ovlivnit výsledky.

Teoreticky se hodnoty NDVI pohybují mezi -1 a +1. Záporné hodnoty obvykle znamenají jiné povrchy než rostliny, jako je sníh, voda nebo mraky. Hodnoty blízké nule mohou znamenat holou půdu. Kladné hodnoty NDVI, zvláště mezi 0,1 a 0,7, ukazují na přítomnost rostlinného pokryvu s vyššími hodnotami označujícími hustší vegetaci.