Skip navigation
EVI_legend.original

EVI, což je zkratka pro Enhanced Vegetation Index (Pokročilý Vegetační Index), je moderní a sofistikovaný vegetační index, který je navržen tak, aby nabízel větší citlivost a přesnost ve srovnání s tradičními vegetačními indexy, jako je NDVI. EVI bere v úvahu vlivy, jako jsou oblačnost, smog, aerosoly a stíny oblačnosti, které mohou ovlivnit měření vegetace ze satelitních snímků.

EVI je konstruován s úmyslem korigovat atmosférické šumy a saturaci, která může být přítomna při použití jiných indexů. Navíc, protože využívá modré, červené a NIR (blízké infračervené) spektrum, nabízí EVI více komplexní pohled na zdraví vegetace v konkrétním oblasti.

Hodnoty EVI se pohybují v rozmezí od 0 do 1. Hodnota blízko 1 značí zdravou vegetaci, zatímco hodnota blízko 0 značí nezdravou vegetaci. V praxi se EVI ukázal být velmi účinným nástrojem pro sledování změn ve vegetaci a odvozování biofyzikálních charakteristik vegetace.

Vzorec pro výpočet EVI je následující: EVI=G×(NIR-R)/(NIR+C1×R-C2×B+L), kde:

  • G je zesilovací faktor (obvykle nastaven na 2,5),
  • C1 a C2 jsou koeficienty atmosférického odporu,
  • L je úprava pro korekci nelineárního přenosu NIR a červeného záření skrz vegetaci.