Skip navigation
NDWI_Guvx8kB.2e16d0ba.fill-800x450.format-webp NDWI.original

NDWI, neboli Normalized Difference Water Index (Normalizovaný vodní index), je důležitým nástrojem v oblasti dálkového průzkumu Země a má dva hlavní významy. Oba indexy se soustředí na významné vodní charakteristiky, ačkoli každý má své specifické aplikace.

 • NDWI (Gao, 1996):
  • Tento index byl navržen Bo-Cai Gao v roce 1996.
  • Zaměřuje se na sledování změn obsahu vody v listech.
  • Využívá vlnové délky NIR (blízké infračervené) a SWIR (krátkovlnné infračervené).
  • Je významný pro analýzu vegetace v suchých oblastech a pro různé aplikace, jako je monitorování zemědělství, řízení pastvin a hodnocení rizika požárů.
  • Vzorec pro výpočet: NDWI=(NIR−SWIR)/(NIR+SWIR).​ V případě Sentinel-2: NDWI=(B8a−B11)/(B8a+B11) nebo NDWI=(B8a−B12)/(B8a+B12)
 • NDWI (K. McFeeters, 1996):
  • Tento index byl navržen Stuartem K. McFeetersem také v roce 1996.
  • Zaměřuje se na analýzu vodních ploch.
  • Využívá zelené a NIR spektrum.
  • Vzorec pro výpočet: NDWI=(Green−NIR)/(Green+NIR).​ V případě Sentinel-2: NDWI=(B3−B8a)/(B3+B8a)