Skip navigation
NDTI2.crop Legend_NDTI_9vCh2Vg.width-500

NDTI, což je zkratka pro Normalizovaný Diferenční Index Zpracování Půdy (Normalized Difference Tillage Index), je specifický index, který umožňuje kvantifikovat úroveň připravenosti zemědělské půdy. Jeho hlavním účelem je měřit rozdíly mezi dvěma pásmy satelitních snímků v krátkovlnném infračerveném spektru, známém jako Short Wave Infrared (SWIR).

Použití NDTI může poskytnout zemědělcům cenné informace o zbytcích plodin a intenzitě zpracování půdy na jejich pozemcích. I když existuje několik různých spektrálních indexů pro hodnocení těchto faktorů, NDTI se často považuje za jeden z nejspolehlivějších pro odhad pokrytí půdy rostlinnými zbytky.

Hlavní vzorec pro NDTI je: NDTI=(B11−B12)/(B11+B12)​ Kde B11 a B12 jsou odrazivosti v krátkovlnném infračerveném pásmu 11 a pásmu 12 snímků družice Sentinel-2. Konkrétně je B11 umístěn při 1610 nm a B12 při 2190 nm.