Skip navigation
NDRE_9QkuiXk.2e16d0ba.fill-800x450.format-webp NDRE.original

NDRE, což znamená Normalized Difference Red Edge Index (Normalizovaný Vegetační Index Červeného Okraje), je specifický typ vegetačního indexu, který měří obsah chlorofylu v listech rostlin. Tento index je zvláště vhodný pro sledování vzrostlé vegetace a rostlin, které jsou blízko sklizně.

NDRE využívá vlnové délky NIR (blízké infračervené) a RedEdge (červený okraj). Jeho hodnoty se pohybují v rozmezí od -1 do +1 a lze je interpretovat takto:

  • 1 až 0,2: Indikuje holou půdu nebo plodiny v rané fázi růstu.
  • 0,2 až 0,6: Ukazuje na nezdravé nebo nedorostlé rostliny.
  • 0,6 až 1: Reprezentuje zdravé, vzrostlé nebo dorůstající rostliny.

Nízké hodnoty NDRE mohou signalizovat různé problémy s plodinami, jako je poškození, choroby, škůdci nebo nedostatek živin.

Vzorec pro výpočet NDRE je následující: NDRE=(NIR−RedEdge)/(NIR+RedEdge)

Kde pro data z Sentinel-2: NDRE=(B7−B5)/(B7+B5)​

B7 odpovídá odrazivosti v blízkém infračerveném pásmu (VNIR) 783 nm a B5 odpovídá červenému okraji (RedEdge) 705 nm.