Skip navigation
Legend_RVI4S1_O7936LL.original

Radarové vegetační indexy, jako je RVI a RVI4S1, představují významný pokrok v oblasti dálkového průzkumu Země, protože využívají radarových technologií k monitorování vegetace.

 • RVI (Radarový Vegetační Index):
  • Je indexem, který se používá k monitorování růstu plodin.
  • Hodnoty RVI se pohybují teoreticky od 0 do 1.
  • Hodnoty blízké nule označují holou půdu nebo mladé rostlinky.
  • Vysoké hodnoty, blížící se 1, značí plně vyvinuté rostliny.
  • Vzorec pro výpočet: RVI=8σHV/(σHHVV+2σHV), kde:
  • σHH a σVV​ jsou polarizované koeficienty zpětného rozptylu.
 • RVI4S1 (RVI pro Sentinel-1 SAR data):
  • Je odvozený radarový vegetační index specifický pro satelitní snímky Sentinel-1.
  • Jde o komplexnější index, který vyžaduje podrobnější postup a často programový skript pro jeho výpočet.