Skip navigation

Kurz nabízí obecný úvod a přehled dostupných dat k využití v zemědělství a ukazuje tak cestu jak spojit moderní technologie s tradičním zemědělstvím. V rámci tohoto kurzu se dozvíte, jak data mohou být klíčovým nástrojem pro optimalizaci zemědělských operací, zvýšení úrody a snížení environmentálního vlivu.

Kromě toho, že se dozvíte, jak data mohou být využita pro zlepšení zemědělské efektivity, kurz se také zaměřuje na udržitelnost a etické aspekty využití dat v zemědělství. Budeme zkoumat, jak tato data mohou přispět k udržitelnějšímu a ekologicky odpovědnějšímu zemědělství.