Skip navigation

Různé organizace a konsorcia, jako jsou ISO, W3C, OASIS, IEEE, ISOBUS a OGC, hrají klíčovou roli ve vývoji a standardizaci dat v zemědělství. Například, ISO je Mezinárodní organizace pro normalizaci, která vytváří mezinárodní normy zajišťující kvalitu a bezpečnost výrobků a služeb. W3C, známé jako World Wide Web Consortium, se zaměřuje na vývoj webových standardů, zatímco OASIS řídí vývoj otevřených standardů pro globální informační společnost.