Skip navigation

Geoprostorové informace mají klíčový význam v zemědělství, protože mnoho zemědělských dat má prostorový charakter. Standardizace geoprostorových informací začala v 80. letech s rostoucím vlivem geografických informačních systémů (GIS). Tyto standardy byly původně zaměřeny na softwarové a hardwarové normy, které byly uzamčeny konkrétním dodavatelem. Dnes mnoho těchto standardů spravuje a publikuje OGC.