Skip navigation

ISOBUS je norma, která byla původně spravována skupinou ISOBUS v rámci VDMA (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau – Německý strojírenský svaz), což je síť přibližně 3 000 strojírenských podniků v Evropě. Norma ISOBUS specifikuje sériovou datovou síť pro řízení a komunikaci v lesnických nebo zemědělských traktorech. Obsahuje několik částí, které popisují různé aspekty datové komunikace, od obecných standardů pro mobilní datovou komunikaci po specifikace pro výměnu dat mezi traktorem a nářadím. Norma je nyní součástí ISO 11783 a práce na jejích dalších částech stále probíhá.