Skip navigation

Pro budování znalostního zemědělství a zemědělských digitálních dvojčat budeme muset pracovat s obrovským množstvím heterogenních dat s vysokou rychlostí, tj. s velkými daty. Důvodem je obrovský a neustále rostoucí tok dat z nejrůznějších senzorů a měřících zařízení, jako jsou kamery na satelitech, letadlech a dronech, a také data z měření ze senzorů ve vzduchu, v půdě a ve vodě. Navíc se exponenciálně zvyšuje rozlišení a četnost sběru dat z těchto senzorů.

Mnoho průmyslových odvětví těží z velkých dat, která byla označena za "novou ropu". Termín Big Data se používá od roku 2001, kdy Doug Laney představil charakteristiku 3V: Volume - objem, Velocity - rychlost a Variety - rozmanitost. Postupem času byla přidána další dvě "V" (value - hodnota a veracity - pravdivost), která datovým vědcům pomáhají efektivněji formulovat a komunikovat důležité charakteristiky velkých dat.