Skip navigation

V dnešní digitální éře je geoprostorová data stále častěji generována a ukládána v cloudu, což vede k explozi strukturovaných i nestrukturovaných dat. Tato data mohou být buď přínosem nebo výzvou, v závislosti na způsobu jejich využití. Pro maximalizaci jejich potenciálu je klíčové přijetí určitých standardů, jako je ISO/TC 211, mezinárodní norma zaměřená na zlepšení dostupnosti, integrace a sdílení geografických informací. Tyto standardy podporují interoperabilitu počítačových systémů a umožňují efektivní řešení globálních výzev, jako je udržitelný rozvoj. Pro úspěšný rozvoj je nezbytné porozumění mezi organizacemi na různých úrovních rozhodování a vytváření tržní poptávky, která je podporována soukromým sektorem. Kromě toho je důležité rozšířit kapacity a integrovat mezinárodní normy s regionálními a národními normami, zejména v rozvojových zemích.