Skip navigation

V digitálním světě se často setkáváme s pojmy "otevřená data" a "uzavřená data". Tyto dva pojmy mohou vypadat podobně, ale mají zcela odlišné významy. Otevřená data jsou data, která jsou volně dostupná veřejnosti bez jakýchkoli omezení. Naopak uzavřená data jsou omezena na určité osoby nebo organizace a nejsou volně dostupná veřejnosti. Je důležité rozumět rozdílu mezi těmito dvěma pojmy, abychom mohli správně využívat a sdílet data v digitálním světě.