Skip navigation

Je důležité zdůraznit rozlišení mezi těmi, kdo potřebují data, a těmi, kdo potřebují znalosti. Zatímco farmáři, samospráva, obyvatelé venkovských oblastí, turisté a mnoho dalších ekonomických subjektů mohou být zainteresováni daty, nejsou skutečnými uživateli dat. Pro ně je důležitější využívat znalosti než se potýkat s hrubými daty. Toto rozlišení vyžaduje existenci skupiny specialistů nebo mediátorů. Ti pomáhají s analýzou dat a transformují je do aplikovatelných a užitečných znalostí. Důležitým aspektem tohoto procesu je transparentnost. Je nezbytné, aby proces generování znalostí z dat byl průhledný a srozumitelně dokumentován. Kvalita vstupních dat také hraje klíčovou roli a musí být ověřitelná.

V budoucnosti se nabízí otázka: "Je možné, že umělá inteligence (AI) může nahradit tuto skupinu mediátorů?" V současné době je AI často využívána jako nástroj pro konkrétní úkoly. Avšak pro řízení celého procesu zemědělské produkce bez přítomnosti expertů je nedostatečná. Klíčovou otázkou pro budoucnost je, jak může AI zajistit transparentnost v procesu rozhodování a jak může zdůvodnit svá rozhodnutí.