Skip navigation

Hovoříme-li o datech, můžeme je chápat jako „Reprezentace hodnot vhodně formalizované pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a počítači. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi."