Skip navigation

OGC (Open Geospatial Consortium) má klíčovou roli v publikování standardů pro geoprostorový průmysl. Standard OGC je dokument, který stanovuje pravidla a pokyny pro optimalizaci interoperability geoprostorových dat a je vytvořený na základě konsensu členů OGC. OGC také udržuje formální vztahy s technickým výborem TC211 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), což vedlo k přijetí některých standardů OGC jako normy ISO.